Moje usługi:

Tłumaczenia ustne i pisemne

Zapraszam Państwa do zapoznania się z rodzajami wykonywanych przeze mnie tłumaczeń. Do każdego tłumaczenia podchodzę rzetelnie, a moje doświadczenie przekłada się na profesjonalizm świadczonych usług.

Wyceń tłumaczenie

Rodzaje wykonywanych tłumaczeń:

tłumaczenia przysięgłe

tłumaczenia zwykłe

tłumaczenia pisemne

tłumaczenia ustne

Obszary doświadczenia zawodowego:

Tłumaczenia specjalistyczne w zakresie prawa handlowego i cywilnego (umowy, w tym umowy i statuty spółek handlowych, umowy najmu i dzierżawy, umowy sprzedaży, odpisy KRS, dokumenty korporacyjne, w tym protokoły ze zgromadzeń, uchwały, pełnomocnictwa), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia, delegowanie, dokumenty ZUS), aktów stanu cywilnego (dokumenty USC), prawa procesowego (pozwy, pisma procesowe, pisma sądowe, orzeczenia, wyroki, postanowienia, ugody, środki zaskarżenia, dokumenty w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym oraz z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego), prawa rodzinnego i spadkowego (umowy majątkowe małżeńskie, dokumenty w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, dot. władzy rodzicielskiej, testamenty), prawa rzeczowego (obrót nieruchomościami), prawa administracyjnego  (decyzje, wnioski, zaświadczenia), prawa własności intelektualnej (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe), prawa i postępowania karnego, prawa Unii Europejskiej oraz międzynarodowego.

Tłumaczenia aktów notarialnych, aktów prawnych (ustawy, kodeksy, itp.), pełnomocnictw, protokołów, dokumentów tożsamości, opinii i innych dokumentów.

Tłumaczenia konferencji i spotkań biznesowych.

Tłumaczenia w trakcie negocjacji handlowych oraz ze związkami zawodowymi.

Tłumaczenie podczas festiwali filmowych « Vents d’Est » oraz « Panorama du cinéma polonais contemporain » w Lille.

Jak działam:

Termin realizacji tłumaczenia ustalany jest indywidualnie z Klientem i zależy od rodzaju i zakresu zlecenia.

Wycena jest bezpłatna. Proszę o przesłanie mailem skanów dokumentów celem oszacowania ceny tłumaczenia pisemnego. Wszystkie dokumenty traktowane są jako poufne.

W razie potrzeby konsultuję się z ekspertami z danej dziedziny. Nie pracuję z podwykonawcami.

Przyjmuję zlecenia tłumaczenia wyjazdowego – w Polsce i za granicą.

Kontakt

TRADU Narcyza Hałasa

ul. Jana Pawła Woronicza 33 m. 108, 02-640 Warszawa,

Oddział

ul. Mieczyków 8 D, 41-250 Czeladź,  (8 km od Katowic)

Tel. +48 518 414 208 (dla klientów z Polski)

Tel. +33 6 08 08 70 54 (dla klientów z Francji)

email: narcyza.halasa@gmail.com

NIP: 625 206 81 01

Zapraszam Państwa do kontaktu