Moje usługi:

Nauka języka francuskiego z lektorem

Posiadam bogate doświadczenie w zakresie nauki języka francuskiego. Przez wiele lat prowadziłam zajęcia na poziomie zaawansowanym w trakcie wakacyjnych kursów językowych w Belgii, jak również zajęcia dla początkujących w konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej w Lille. Stale poszerzam swoją wiedzę w dziedzinie metodologii nauczania języka obcego.
Aktualnie współpracuję głównie z przedstawicielami zawodów prawniczych, ale moją ofertę kieruję również do innych osób zainteresowanych poznaniem języka specjalistycznego, prawniczego i biznesowego. Zajęcia przygotowuję wg indywidualnych potrzeb Klienta i kieruję je do osób, które znają język francuski przynajmniej na poziomie średnio zaawansowanym (B1).

Umów się na lekcję

Szkolenia językowe z zakresu terminologii specjalistycznej z następujących dziedzin:

Prawa gospodarczego i cywilnego (umowy, w tym umowy i statuty spółek handlowych, umowy najmu i dzierżawy, umowy sprzedaży, odpisy z KRS, dokumenty korporacyjne, w tym protokoły ze zgromadzeń, uchwały, pełnomocnictwa), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia, delegowanie, dokumenty ZUS), aktów stanu cywilnego (dokumenty USC).

Prawa procesowego (pozwy, pisma procesowe, pisma sądowe, orzeczenia (w tym wyroki, postanowienia), ugody, środki zaskarżenia (skargi, zażalenia, apelacje), dokumenty w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym oraz z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego).

Prawa rodzinnego i spadkowego (umowy majątkowe małżeńskie, dokumenty w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, dot. władzy rodzicielskiej, testamenty), prawa rzeczowego (obrót nieruchomościami).

Prawa administracyjnego (decyzje, wnioski, zaświadczenia), prawa własności intelektualnej (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe), prawa i postępowania karnego, prawa Unii Europejskiej oraz międzynarodowego.

Jak działam:

Pracuję na autentycznych dokumentach polskich i francuskich.

Prowadzę zajęcia w dowolnym, ustalonym z Klientem, miejscu lub przez Skype.

Pomagam ustalić poziom języka (zgodnie z wymogami ustalonymi przez Radę Europy), jeśli nie wiedzą Państwo na jakim poziomie znają język francuski.

Nauka języka francuskiego przez program Skype

Kontakt

TRADU Narcyza Hałasa

ul. Jana Pawła Woronicza 33 m. 108, 02-640 Warszawa,

Oddział

ul. Mieczyków 8 D, 41-250 Czeladź,  (8 km od Katowic)

Tel. +48 518 414 208 (dla klientów z Polski)

Tel. +33 6 08 08 70 54 (dla klientów z Francji)

email: narcyza.halasa@gmail.com

NIP: 625 206 81 01

Zapraszam Państwa do kontaktu